Vlaamse blonde fokkers op uitstap (19 juni 2016)

Op 19 juni trokken we met 75 blonde liefhebbers er een dagje tussenuit, vergezeld van 35 collega fokkers van Studieclub Zuid uit Nederland.

We begonnen onze dag met in de voormiddag een rondvaart op de Flandria door de haven van Antwerpen. Het was een leerrijke en ontspannende ervaring.

Daarna gebruikten we het middagmaal in restaurant Hof van Keulen in Kallo. Aansluitend vond ook hier onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit was het ideale moment om samen alles te overlopen van het voorbije jaar. Tevens konden we ook van dit moment gebruik maken om enkele mensen in de bloemetjes te zetten. Alfons de Baerdemaeker die de Blonde Award in ontvangst mocht nemen voor zijn jarenlange inzet voor het blonde stamboek. Er lagen ook twee oorkondes klaar voor twee excellente koeien, eentje ging naar Jos Janssen voor zijn koe Upsa en eentje was voor Carl Mintjes voor zijn koe Estaire. Een excellente koe is een dier dat bij een lineaire beoordeling een score behaald van meer dan 90 punten !

Ook werd er tijdens deze vergading nog een nieuw bestuur verkozen. Marie Josè Bouman geeft na jaren het voorzitterschap door. Wij willen haar dan ook hartelijk bedanken voor al die trouwe jaren. Zij geeft de fakkel door aan Marnic Loterman. Als secretaris werd Emma Lenders verkozen en als penningmeester Hans de Baerdemaeker, het bestuur wordt vervolledigd met Rudi Dobbelare en Luc Vervaele.

Na afloop van de vergadering werden we verwacht voor een bedrijfsbezoek bij Stanny Verhaert die ons zijn twee bedrijven liet zien. We werden zeer gastvrij ontvangen op dit prachtige bedrijf, waarvoor ook onze dank aan de ganse familie.

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Uitnodiging Ledenvergadering op 19 juni 2016 te KalloRestaurant Hof Van Keulen –  om 14 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op zondag 19 juni 2016 in restaurant Hof Van Keulen te Kallo, die georganiseerd wordt tezamen met de rondvaart in de haven van Antwerpen om 10.00 uur, de lunch in het Hof Van Keulen en het bezoek aan het bedrijf van Stanny Verhaert te Kallo na afloop van de vergadering.

AGENDA

Welkom door de voorzitter en jaarverslag activiteiten 2015

  1. Financieel jaaroverzicht 2015 – controle kascommissie – benoeming kascommissie 2017
  2. Activiteiten en budget 2016-2017
  3. Blonde Trofee 2016
  4. Benoemingen binnen Bestuur en Bestuurswisseling
  5. Diversen
  6. Rondvraag

Wij hopen u op 19 juni te mogen verwelkomen

Het Bestuur van B.D.A.V.