Daguitstap BDAV naar Wallonië

Op zondag 24 maart namen we de bus naar Wallonië met een 80 tal geïnteresseerden.

Bij het naderen van het eerste bedrijf was duidelijk dat in deze streek mooie grote blokken land worden bewerkt tussen de vele kasteeltjes en oude grote hoeves.

Het eerste bedrijf was dat van Jacques en Francois Rigo in Eghezée (Namen)

We rijden het bedrijf op naast de oude vierkantshoeve waar we 3 loodsen zien van de bedrijfsmachines. De familie bewerkt namelijk een 170 ha akkerland, dit voor gras, graan, cichorei, suikerbiet … ook bewerken ze nog 250 ha voor aardappelen in seizoenspacht. Verder is er nog een 50 tal ha weide voor een deel van de 450 dieren. Dit is een gesloten bedrijf dus alle dieren worden zelf afgemest. Er zijn jaarlijks 140 kalvingen.

Dit arbeidsintensief bedrijf heeft naast vader en zoon nog 3 voltijdse medewerkers en een 6 tal seizoensarbeiders.

Als we onze tocht verder zetten zagen we om de hoek de eerste stal dat zuidelijk gericht is met open front en een afmeting ongeveer 30 op 10 meter volledig benut als boxen voor de stieren in afmest. Het gedeelte aan het voederhek ligt veel hoger dan het gedeelte achteraan om te liggen. Een stroblazer is hier dus geen overbodige luxe. De stieren zien er zeer goed en rustig uit, ook al zijn we met een grote groep bewonderaars.

Geen enkel dier op het bedrijf krijgt haksel mais. Hoofzakelijk is er gras in het rantsoen gemengd met stro, perspulp en mineralen mengeling. De stieren krijgen maiskolvenschroot (MKS) en lijnzaadkorrels bij. Een succesvolle combinatie!

Als we verder naar achter stappen gaat het naar beneden waar een gigantische recente stal gebouwd werd van wel 80 op 40 meter. Centraal zit de voedergang voor het rechtse gedeelte en aan de zuid kant een open front waar de andere boxen gevoederd worden. 

Het rechtse gedeelte zijn ruime boxen waar een groep vaarzen met stier zit, jongvee en uiteindelijk koeien in afmest. Bij deze laatste zaten 2 indrukwekkende koeien van wel 13 jaar oud die er ondanks hun leeftijd nog zeer goed en stevig op de poten uitzagen.

Het linkse gedeelte waren grote groepen koeien met kalveren en telkens een dekstier bij. Aan elke box is er achteraan een mogelijkheid om de koeien af te zonderen of door de voorziene openingen in de hekken de kalveren apart te laten liggen. Dus vanaf de centrale gang zie je de kalveren goed liggen of kan je makkelijk bij die afgezonderde koe om ze langs daar vast te leggen voor behandeling.

Na de rondleiding was er in een oude schuur aan de vierkantshoeve mogelijkheid om te zitten aan lange tafels om de honger en dorst te lessen. Waarvoor dank aan de gastvrije ontvangers. Ook Rudi van Natuurvlees Dobbelaere om de goedgevulde broodjes te komen bezorgen op locatie.

Na het zonnige Eghezée werd de tocht verdergezet naar het bedrijf van Pierre Cassaert in Seny. De naam Cassaert doet misschien een belletje rinkelen ivm het KI station Fabroca. Die is inderdaad verre familie. Het bedrijf van Pierre en binnenkort ook van zijn zoon bestaat uit 2 locaties die op een 200 tal meter van elkaar liggen en nog een derde locatie waar hij woont maar die bezochten we niet. 

Vroeger was dit een bedrijf met Witblauwe dieren maar aangezien er ondertussen 460 ha akkerland is en 150 ha weides werd de focus op Blonde d’Aquitaine gericht. Dit jaar is het de bedoeling om de Witblauwe volledig stop te zetten aangezien de zoon in het bedrijf komt en de knoop werd doorgehakt. Begrijpelijk aangezien de veestapel uit een 600 tal dieren bestaat en er geen gebrek is aan land- en machinewerk …

Bij zijn eerste locatie aan de kerk van Seny kregen we jongvee te zien. Ook vaarzen of eerstekalfskoeien die in grote groepen bij een dekstier zaten. Een van de dekstieren is afkomstig van de fokkerijtak uit het bedrijf van Arsicaud. Hier zaten ook jonge stieren in afmest.

De tweede locatie lag iets buiten de dorpskern van Seny op een stevige helling. Dat was ook te zien aan de bouw van de stallingen en loodsen. In de stallingen waren zeer grote groepsboxen met mogelijkheid voor de kalveren om apart te liggen en daar apart start voer te krijgen. Hier zaten dus vooral koeien met kalveren plus in elke groep een dekstier. Hier omringend lagen ook veel weides. Verder waren er loodsen voor machines en nog een grote stal met al goed gestarte stieren in afmest.

Voor we de bus namen op weg naar het restaurant in Leuven namen we nog snel een verfrissing.

Bij aankomst in het restaurant stond ons voorgerecht al klaar, vlot kwam het hoofdgerecht en dessert. Met een tevreden groep vertrokken we huiswaards.

Ik denk dat we mogen terug kijken op een geslaagde dag met vlot verkeer, ondanks de grote groep goed op schema. Op de 2 bedrijven zaten alle dieren nog binnen wat ook een pluspunt was. Er was ook een gemoedelijke sfeer aangezien de meeste leden elkaar intussen al wat beter kennen. Er werd goed geprobeerd door de sprekers Alfons De Baerdemaeker en Philippe De Crem met microfoon om iedereen te laten volgen en mogelijkheid tot gerichte vragen te stellen. 

Tot slot dankt het bestuur iedereen voor de talrijke aanwezigheid en ook iedereen die deze dag mee mogelijk maakte.