UITNODIGING LEDENVERGADERING

Uitnodiging Ledenvergadering op 19 juni 2016 te KalloRestaurant Hof Van Keulen –  om 14 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op zondag 19 juni 2016 in restaurant Hof Van Keulen te Kallo, die georganiseerd wordt tezamen met de rondvaart in de haven van Antwerpen om 10.00 uur, de lunch in het Hof Van Keulen en het bezoek aan het bedrijf van Stanny Verhaert te Kallo na afloop van de vergadering.

AGENDA

Welkom door de voorzitter en jaarverslag activiteiten 2015

  1. Financieel jaaroverzicht 2015 – controle kascommissie – benoeming kascommissie 2017
  2. Activiteiten en budget 2016-2017
  3. Blonde Trofee 2016
  4. Benoemingen binnen Bestuur en Bestuurswisseling
  5. Diversen
  6. Rondvraag

Wij hopen u op 19 juni te mogen verwelkomen

Het Bestuur van B.D.A.V.