Doel van de vereniging

In 2008 werd de fokkersvereniging Blonde d’Aquitaine Vlaanderen B.D.A.V. vzw opgericht, nadat in het jaar 2004 het Nationale Stamboek Blonde d’Aquitaine werd opgesplitst in een Waalse en een Vlaamse vereniging.

De vereniging B.D.A.V. heeft  als doel:

 • Promotie doen voor het rundveeras Blonde d’Aquitaine in meest brede zin
 • Het verdedigen en behartigen van de belangen van het ras en van haar fokkers
 • Het in stand houden en  verbeteren van het ras Blonde d’Aquitaine

Iedereen die geïnteresseerd is in het fokken en houden van de Blonde d’Aquitaine èn in het verwerken van het hoogwaardige kwaliteitsvlees van dit ras,  is welkom als lid van de vereniging.  

Het lidmaatschap is onder andere toegankelijk voor:

 • fokkers en veehouders met Blonde d’Aquitaine runderen, wel of niet ingeschreven in het

           Stamboek Blonde d’Aquitaine van Vlaanderen

 • mestveebedrijven van Blonde d’Aquitaine
 • fokbedrijven met hoeve-verkoop van Blonde d’Aquitaine vlees
 • bedrijven/personen van de Kunstmatige Inseminatie en Embryo-Transplantatie
 • veehandelbedrijven betrokken bij Blonde d’Aquitaine
 • groothandel en detailhandel in vlees van Blonde d’Aquitaine
 • restaurants waar dit vlees wordt geserveerd
 • stalinrichting- en stallenbouwbedrijven voor de zoogkoeien-houderij
 • veevoeder-leveranciers aan Blonde d’Aquitaine bedrijven.

 

De vereniging voert actief promotie naar producent en consument voor het Blonde d’Aquitaine ras èn voor de afzet  van het kwaliteits-rundvlees.

Er wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan landbouw-tentoonstellingen en aan het organiseren van veeprijskampen.

Ieder jaar vinden er gezamenlijke bedrijfsbezoeken plaats  en  worden studie-bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van de leden. Er wordt deelgenomen aan open-deur-dagen die door de Blonde d’Aquitaine-bedrijven worden gehouden.

De vereniging zet zich in om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en openbaar te maken van de lineaire beoordelingen van de runderen, de groeicapaciteit van geteste dieren, maten en gewichten, geboortegegevens, slachtkwalificaties, enz. enz.

Jaarlijks wordt conform de statuten, een Algemene Ledenvergadering gehouden.

De zetel van de vereniging is gevestigd in 2310 Rijkevorsel, Melhoven 3, België

bab.blondeaquitaine@gmail.com

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Marie-José Bouman, Ere-voorzitter
 • Marnic Loterman (0497/15.84.30), Voorzitter
 • Emma Lenders (0471/48.82.36), Secretaris
 • Sofie Lampaert (0497/90.73.56), Penningmeester
 • Rudi Dobbelaere (0475/72.38.91), Bestuurder
 • Luc Vervaele (0475/62.42.40), Bestuurder