Verslag bijeenkomst FIERBA Luxemburg

Op 19 en 20 november j.l. werd een tweedaagse jury-opleiding georganiseerd door de internationale Blonde d’Aquitaine stamboekorganisatie FIERBA. Vanuit Vlaanderen werd daaraan deelgenomen door 4 personen: van het Bestuur M.J. Bouman-Broeders en Hans De Baerdemaeker, van de leden Dries Lauryssen en voorts door de technisch inspecteur van de lineaire beoordeling in Vlaanderen, Henk Tessemaker.

De bedoeling van de cursus is te komen tot een aantal internationale juryleden met als onderliggende gedachte dat de Blonde d’Aquitaine dieren in alle landen tijdens prijskampen door de jury op dezelfde manier worden beoordeeld en dat daarmede in alle landen eenzelfde type Blonde d’Aquitaine, als fokdoel wordt nagestreefd.

Op de eerste dag werden we gastvrij ontvangen op de boerderij van Lucien en Aline Koob, alwaar de lunch werd aangeboden. Na de middag werd door de technische inspekteur van het Franse stamboek Pascal Millon en door het Frans jurylid Bernard Logeais een uitleg gegeven hoe de dieren in Frankrijk worden beoordeeld. Daarna kregen de deelnemers de opdracht een aantal vaarzen op volgorde te plaatsen en daarbij een toelichting te geven. Vooral aan het commentaar op de dieren en het vergelijken onderling, werd veel waarde gehecht.

Op de tweede dag werden op het bedrijf van Henri Mangen een aantal koeien gepresenteerd en wederom op volgorde geplaatst door de deelnemers. De dag werd afgesloten met het beoordelen van een groep stieren op het bedrijf van Léon Bourg. De algehele leiding was in handen van Jens Holm Danielsen uit Denemarken tezamen met de Franse afgevaardigden.

De groep bestond uit ongeveer 35 personen, waaronder 19 deelnemers aan de opleiding: 4 voor Vlaanderen, 4 Nederlanders, 5 uit Luxemburg, 2 Engelsen, 2 uit Denemarken en 2 uit Duitsland.

Het waren twee interessante en leerzame dagen, die in de toekomst zullen worden herhaald om de deelnemers de kans te geven hun kennis en vaardigheid te vergroten.

Heel veel dank aan Nicolas Heinrichs uit Luxemburg die de organisatie in Luxemburg op zich had genomen. De foto’s die hij heeft gemaakt zijn hier beschikbaar

Gort à la Carte’ en de Blonde d’Aquitaine

J F Bouchilloux met Baraca en Brioche In het decembernummer van de Blonde 2013 heeft Theo de Wildt een artikel over de fokkerij van Jean-François Bouchilloux uit St. Quentin du Dropt in de Lot-et-Garonne, Frankrijk geschreven.

De programmamakers van het televisie programma ’Gort à la Carte’ bezochten afgelopen zomer eveneens de boerderij van Bouchilloux. Ditmaal om opnamen te maken van het bijzondere ras Blonde d’Aquitaine.

Woensdag 3 december werd het programma uitgezonden op omroep Max NPO 2. Waar komt toch die bijzondere entrecote vandaan?

U kunt HIER de uitzending bekijken.